Bot-Chatwork-1 : Tạo Bot Chat trên Chatwork thông qua Google Apps Script

Posted by
alt text

1. Vấn đề

Trong công ty thì mọi người sẽ liên lạc với nhau thông qua một chương trình nào đó như Slack hoặc Chatwork.
Và giữa những lần chém gió với nhau điên đảo thì sẽ có một số thông báo cố định như:

 • Họp team lúc 8h sáng hàng ngày.
 • Đặt chè lúc 14h chiều.
 • Nhắc nhở việc mọi người đăng ký OT lúc 16h chiều chẳng hạn.

Công việc cũng chẳng có gì chỉ một câu chat của ai đó lên là được. Nhưng ngày nào cũng “chạy bằng cơm” thế chi bằng tạo 1 con BOT tự động nhắc nhở mọi người có phải hay hơn không.

2. Những thứ cần và những việc sẽ làm.

Mình sẽ sử dụng Chatwork và Google Apps Script
a. Những thứ cần.

 • 1 tài khoản Chatwork (https://www.chatwork.com/) để làm BOT. Mình đặt tên là Con Trai Cưng.
 • 1 group Chatwork có Con Trai Cưng ở trong nhóm đó để bắn message vào đó. Mình đặt tên là Group HBLAB Chat
 • 1 tài khoản trên Google Apps Script (https://script.google.com/home/start) . Có thể lấy mail google cá nhân được.

b. Những việc sẽ làm.

 • Tạo các tài khoản ở trên.
 • Viết code ở Google Apps Script.
 • Tạo Cronjob (Set time lúc nào con Bot sẽ bắn message vào Group).

3. Làm thôi

a. Tạo các tài khoản ở trên.
Việc tạo tài khoản khá dễ. Ở đây mình sẽ hướng dẫn lấy API Token của con BOT Con Trai Cưng và lấy ID của Group HBLAB Chat. Nếu không biết ai lại với ai.

 • Lấy API Token của con BOT Con Trai Cưng
alt text


Rồi chatwork sẽ bắt nhập password để lấy API

Bạn lưu token lại.

 • Lấy ID của Group HBLAB Chat.

Bạn vào group thì cái ID ngay sau !rid.
Bạn lưu ID lại

alt text


b. Viết code tạo message
Bạn vào https://script.google.com/home/start rồi bấm vào New script

alt text

Trên đây là một đoạn code đơn giản. Đoạn này cần chú ý 3 cái. Bạn có thể viết thêm, hoặc viết thêm function.

 • token: đây chính là Token API của Con Trai Cưng.
 • roomID: đây chính là ID của group mình cần gửi message. Chính là ID của Group HBLAB Chat.
 • messages: đây là message cần thông báo

Save lại.

function mondayMtgD2() {
 var token = "ee2---------------------------------b76";
 var roomId = "14-------------58";
 var messages = '[toall] \nCả nhà ơi!!! Đúng 8h30 D2 vào phòng họp lớn để MTG nhé. \nMọi người vào sớm 5 phút để đỡ lộn xộn nhé';

 var params = {
  'method' : 'post',
  'headers' : {
   'X-ChatWorkToken' : token
  },
  'payload' : {
   'body' : messages
  }
 };

 var response = UrlFetchApp.fetch("https://api.chatwork.com/v2/rooms/" + roomId + "/messages",params);
 Logger.log(response.getContentText());
}

Tiếp theo bấm Run để cấp quyền. Bấm Review Permissions rồi nhập mail bạn vào rồi Allow là được.

alt text

c. Tạo thời gian để gửi message.
Bấm vào cái hình đồng hồ ngay cạnh nút Run.
Bấm vào Add Trigger.

alt text


Lúc này bạn sẽ tự tùy chỉnh thời gian sao cho phù hợp là được.
Save lại là mọi thứ OK.

4. Tổng kết.

Trên đây là ví dụ đơn giản để tạo một BOT nhắc nhở hàng ngày thông qua Chatwork.
Mọi người hãy cho ý kiến thêm để hoàn thiện bài viết hơn.
Link tham khảo.
http://c-note.chatwork.com/post/69590585422/chatworkapi-gas-library

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *